Nui

Tuyệt phẩm nui Meizan giúp bạn xào, nấu soup đều ngon.

Nui Gạo Cao Cấp Meizan – Chữ “C “

Nui Cao Cấp Meizan – Hình xoắn

Nui Cao Cấp Meizan – Chữ “C “

Nui Cao Cấp Meizan – Hình ống