Hơn 70 sinh viên đại học Tôn Đức Thắng tham quan nhà máy MCC

Gần 100 nhà phân phối toàn quốc tham quan nhà máy MCC